Tarih Nedir, Ne Demek ve Kısaca Tanımı
Tarih Nedir, Ne Demek ve Kısaca Tanımı

Bugünkü makalemizde Tarih Nedir? sorusuna cevap arayacağız. Bu yazımızda Tarihin kısa tanımı yaparak size gerekli bilgiler sunmak isterim. Umarım ve dilerim ki bu yazı, merak ettiğiniz sorulara cevap bulur.

Tarih; Geçmişte yaşayan insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkileri(Savaş, barış, gelenek-görenek, sosyo –ekonomik vb.) belgelere dayandırılıp yer ve zaman gösterilerek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde objektif olarak inceleyen bir bilim dalıdır.

Burada önemli olan kelimeleri lise haline getirelim.

 1. İnsan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkileri
 2. Yer-Zaman
 3. Belge
 4. Sebep-Sonuç
 5. Objektif(Tarafsız)

Bir olayın tarih sayılabilmesi için bu 5 olguya da uyulması gerekir. Yoksa bu tam anlamıyla tarih kavramına ters düşer. Bir olayın Tarihte yerini alması için bunlar gereklidir.

Tarih Biliminin Yöntemleri?

Tarih bilimin daha iyi anlaşılması, yorumlanması ve yazıya dökülmesi için birçok yöntem bulunmuştur. Bu yöntemleri siz değerli okurlarımız için liste haline getirdik. Şöyle ki;

1-Kaynak Arama

Kaynak arama kendi arasında ikiye ayrılır. Bunlar;

 • Birinci el kaynaklar: Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır.
 • İkinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yaralanan kaynaklardır.

2-Tasnif (Sınıflandırma)

Tasnif, 3 grupta inceleniyor. Bunlar;

A-Zamana Göre Sınıflandırma
1-Tarih Öncesi Devirler

Taş Devri:

 • Kaba Taş
 • Yontma Taş
 • Cilalı Taş

Maden Devri:

 • Bakır Devri
 • Tunç Devri
 • Demir Devri
2-Tarihi Devirler
 • İlkçağ : Yazının icadı ile başlar – M.S. 376 da kavimler göçü ile sona erer.
 • Ortaçağ : M.S sonra 376 kavimle göçü ile başlar -1453 İstanbul’un fethi ile sona erer.
 • Yeniçağ :1453 İstanbul ‘un fethi ile başlar – 1789 Fransız İhtilali ile sona erer.
 • Yakınçağ : 1789 Fransız İhtilali ile başlar – günümüze kadar ulaşir.
B- Mekana(Yer) Göre sınıflandırma
C- Konuya Göre Sınıflandırma

3-Tahlil

4-Tenkit

5-Terkip

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here