Basın Müzesi

İstanbul’un Çemberlitaş’taki tarihi bir binada bulunan bu müze çok önemli bir yere sahiptir. müze Türkiye Gazeteciler cemiyetine bağlı bir müzedir. Bu müze ülkemizde ilk dünyada ise 4. Basın müzesidir.

Basın Müzesi İstanbul

Müze binası ilk olarak 1865 yıllında Maarif Nazırı Safvet Paşa tarafında inşa edilmiştir. daha sonra darülfünun hizmetine sunulmuştur. 1875 yıllında Şeker Ahmet Paşa resim sergisini burada açmıştır.  Bina 2. Abdülhamit döneminde sansür Heyetine teslim edildi. 1908 yıllında belediyeye tahsis edildi. Uzun yıllar belediye burayı birçok amaç için kullandı. Türkiye gazeteciler cemiyeti 1984 yıllında burayı kiraladı. 1988 yıllına kadar burada restore çalışmaları yaptı. 1988 yıllında basın müzesi olarak hizmete açtı.

Basın Müzesi Nerede

Müzede basın teknolojilerin geçirmiş olduğu değişiklikleri göstermek üzere; taşbaskı örnekleri, düz baskı makinesi, rotatif tipo entertip, prova tezgahları, giyotin, eski daktilolar, teleksler, telefotolar sergilenir. Müzenin 3 farklı bölümü bulunmaktadır. bu bölümlerde tarihe ait eserler sergilenmektedir. Bunlar:

Basın Müzesi

Basın Tarihinde Örnekler bölümü: bu bölümde İbrahim Müteferrika’nın kurduğu Osmanlı Devleti’ndeki ilk matbaanın birebir maketi, bu matbaada basılmış bazı örnekler, 1828 tarihli “Vekayi-i Mısriye” gazetesi ile, Türk gazetecilik tarihinin gelişimini anlatan belge ve gazeteler yer alır.

Dizgi ve baskı makineleri” bölümü: bu bölümde 19. yüzyıldan kalma ve kullanılabilir durumda bir cilt presi ile bir kabartma makinesi sergilenir. Ayrıca burada bir dizgi makinesi ve telefon sergilenir.

Anı Eşyalar Bölümü: bu bölümde türk basınında iz bırakmış gazetecilerin hatıraları bulunur. ayrıca burada güncel sergi salonları, kütüphane ve dokümantasyon merkezi, el sanatları sergi salonu bulunur.

Nerede: Mollafenari Mahallesi, 34120 Fatih/İstanbul

Çalışma saatler ve ücreti:  Müze Katı hafta içi her gün 14.00 – 16.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Müze girişi ücretsizdir.

Basın Müzesi

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here