Helak edilen kavimler ve kavimlerin yaşadıkları yerler

1-Musa Kavmi: Bu kavim günümüzde Mısır Topraklarında yaşadığı söylenilir. Firavun ve ordusu Hz. Musa’ya peygamberlik gelince aralarında amansız bir mücadele başladı. Vahiy ile Hz. Musa’nın Filistin’e hicret etmesi emredildi. Onlar yola çıkınca firavun ve ordusu da peşine takıldı. Kızıl denize gelince tekrar bir vahiy ile geçmeleri söylendi. Deniz onlara yol oldu. Firavun ve ordusu da onları takip etti. Deniz ortasında bir araya gelip Firavun ve ordusuna mezar oldu.

2-Lüt Kavmi: İsrail ve Ürdün arasında biladü’ş Şam olarak bilinen bölgede yaşanmıştır. Millatan önce 1900 yıllarda lüt gölü yanında yaşayan bir halktır. Allah Lut peygamberi resul diye bu kavme göndermiş. Kur’an’a göre yasak olan ve “sapkınlık” olarak nitelendirilen eşcinsel ilişki ilk defa bu kavim içinde görülmüştür. Allah Lut peygambere kavmini uyarmasını istemiş. Tüm uyarılara rağmen yine sapkınlığa devam etmişler. Allah peygamberine aileni al oradan çıkmasını istemiş. Daha sonra bu kavmi helak etmiştir. Kuranda tam 85 yerde bu kavimde bahsedilmektedir.

3-Nuh Kavmi: Irak topraklarında yaşadığı söyleniliyor. Hz. Nuh kavmine doğruyu anlatmak Allah iman etmeye çağırmıştır. Fakat her defasında Hz. Nuh’a inanmıyor. Her türlü sapkınlığı yapıyorlardı. Buna rağmen Hz. Nuh elinde gelen her şeyi yapıyordu. Yılmadan anlatmaya çalışıyordu. Çare yoktu. İnanmıyorlardı. Allah Hz. Nuh’a bir gemi yapması istedi ve bu gemiye müminler ile her cins hayvandan bir çift almasını söylemişti. Böylece sular yükseldiğinde Nuh (as) ve Gemisinde müminler kurtulmuş geride kalan kavmi ise helak olmuşlardır.

4-Ad Kavmi: Yemen bölgesinde yaşadığı söyleniliyor. Yüce Allah peygamber olarak Hud (a.s.)’ı göndermiştir. Ad kavmi, bir çok nimetlere nail olmuş, görkemli binalar inşa etmişlerdi. Şirk ve küfürde israr eden kavme Hud (a.s.), mucizeler göstermiş ve onları Allah’ın birliğine inanmaya çağırmıştır. Ancak ona kulak vermemeleri ve şirkte devam etmeleri sebebiyle şiddetli bir rüzgar ile helak olmuşlardır.

5-Semud Kavmi: Hicaz ve Suriye arasında kalan Hicr bölgesinde vadil kura dedikleri yerde yaşamışlar. Bu kavim adını, Ad halkından Hz. Hud’un elçiliğini kabul eden ve bu şekilde Allah’ın gazabından kurtularak hayatta kalanlardan olan Semud’dan almaktadır. Allah bu kavme Hz. Salih’i göndermiştir. Hz. Salih bu kavme Allah’ı anlatıyordu. Fakat inanmıyorlardı. Birde üstüne dalga geçip gülüyorlardı. Daha sonra dalga geçer gibi bir mucize göster mesela bir deve getir inanalım deyince Hz. Salih Allah’a Dua etmiş. İmtihan için bu deve gelmiş. Fakat bunlar yine de inanmayıp imtihan için gönderilen deveyi de öldürdüler. Allah onları helak etti.

6-Sebe Kavmi: Yemen topraklarında yaşadığı söyleniliyor. Sebe, Yemen bölgesinde yaşayan bir kavmin adıdır. Sebe kavmi çok verimli topraklarda yaşıyorlardı. Burada medeniyeti geliştirip ileri düzeye taşıdılar. Allah’a inanıyor. Allah’ın verdiği rızığa şükrediyorlardı. Gel zaman git zaman bu kavim sapıtıp Allah’a inanmamaya başladı. Gönderdiği peygambere iman etmediler. Allah büyük bir sel ile bu kavmi helak etmiştir.

7-Fil Ashabı: Arabistan’ın Mekke şehrinde yaşadığı söyleniliyor. Mumsema Komutanlığını Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin yaptığı ve Kâbe’yi yıkmak niyetiyle harekete geçip de, Mekke yakınında Cenâb-ı Hakk’ın gönderdiği bir kuş sürüsünün attığı taşlarla helâk olan ordu. Peygamberimizin dedesi Hz. Abdülmütalip’e gelip bizi kabeyi yıkacağız önümüze çıkarsınız sizi de öldüreceğiz demişler. Peygamberimizin dedesi orası Allah’ın evi elbet Allah evini korur. Demiştir. Ebrehe dalga geçerek ben yıkıyorum Allah gelip evini korusun demiş. Ebrehe ordusu ve filleri içeri girmeden Allah ebabil kuşlarını gönderdi. Her kuşun ağzında küçük taşlar vardı. Bu taşları kimin üzerine orası yanıp yok oluyordu.  Kur’an-ı Kerim’de Fil Suresinde anlatılan bu olay Ordu’da bulunan fillerden dolayı “Fil Vakası” olarak adlandırılmıştır.

8-Ashabı Karye: Antakya bölgesinde yaşadığı söylenmektedir. Karye; köy ya da şehir halkı anlamına gelen Kurani bir kavramdır. Burada yaşayan bir halk yanlış yola sapınca Allah tarafında elçi göndermiş. Fakat bunlara elçileri yalanlayıp şehirlerinde kovmuşlar. Daha sonra muazzam bir gürültü ses ile yok olup gitmişler. Yanılmıyorsam Yasin Süresinin 13 ve 29 ayetleri bu kavimde bahsedilmektedir.

9-Medyen Halkı : Suriye, Ürdün ve Hicaz bölgelerinde yaşadığı söyleniliyor. Medyen; Hz. Şuayb’ın Peygamber olarak gönderildiği toplumun ve bu toplumun yaşadığı yerin adıdır. Allah bu kavme Hz. Şuayb peygamberi göndermiş kavmini çok tanrıcı inanıştan uzaklaştırıp Allah’a iman etmeye çağırmıştır. Fakat kavmi onu dinlememiş onu yalanlamıştır. Allah çok şiddetli bir depremle bu kavmi helak etmiştir.

10-Sebt Kavmi: Bu kavim Allah’ın işten uzak durmaları ve çalışmamalarını emrettiği günde Allah’ı kandırmaya çalışan Sebt Kavmi, kazancın haram kılındığı Sebt gününde çalışmışlar ve gazaba uğramışlardır. Deniz kenarında yaşayan bu kavim birçok bolluk içinde yaşıyorlardı. Allah her türlü rızkı vermişt. Birde imtihan olsun diye bunlara sebt gününde denizde balıkları gösteriyormuş. Fakat bu balıkların avlanması kesinlikle yasakmış. Bu kavim yasak günde balık avlamışlar ve onlara gönderilen peygamberi dinlememişler. Onu yalanlamışlar. Allah onları helak etmiştir.

5 YORUMLAR

  1. Allah kullarına zulm edici değildir. Fakat onlar kendi nefs ve hevasını ilah edinip,gonderdigi peygamberleri yalancı sayıp inkar ettikleri için uyarildiklari azapla helak edilmişlerdir. Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Affı engindir. O bütün övgülere layık olan yegane yaratıcıdır… Emeğinize sağlık çok faydalı ve gerekli bir çalışma olmuş.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz