Fabrikaların Çevreye Verdiği Zararlar Nelerdir Nasıl Önlenir
Fabrikaların Çevreye Verdiği Zararlar Nelerdir Nasıl Önlenir

Modern dünyanın makine endüstrisi olan Fabrikalar, pek çok faydasının yanında çevremize verdiği zararlar ile de ön plana çıkmaktadır. Başta Su, toprak, gürültü ve görüntü kirliliği yaratarak doğamıza ve dünyamıza zarar vermektedirler.

Fabrikaların çevremize zarar vermesi nedeniyle, doğamız tahrip olmakta ve buna bağlı olarak canlılarda zarar görmektedir. Çevrede var olan her şeyin bir bütün içinde yaşadığını düşünürsek, çevreye verilecek tüm zararlar, içinde yaşayan her canlıyı etkilemektedir.

Fabrikaların çevreye verdiği zararları bazı başlıklar altında açıklayabiliriz :

Su Kirlenmesi : Fabrikalardan atılan atıklar denizlere, göllere ya da nehirlere akıtılması sonucu, hem içme suları hem de bu sularda yaşayan balık gibi canlılar zarar görmekte ya da ölmektedirler.

Asit Yağmurları ve Sera Gazları : Fabrika bacalarına filtre takılmazsa eğer bu bacalardan çıkan zehirli gazlar havaya rüzgar yoluyla karışıp sis ve bulutlardaki su ile birleşerek asit ve nitrik aside dönüşmektedir. Bu asit yağmurları damlalar ile yere düşerek büyük zararlar vermektedir.

Görüntü Kirliliği : Fabrikaların atık malzemeleri doğaya zarar verdiği gibi görüntü kirliliği de yaratmaktadır.

Gürültü Kirliliği : Fabrikalar büyük alanlarda hizmet ettikleri için hem çalışanları yönünden hem de bulunduğu konumda yaşayanları etkileyecek şekilde gürültü kirliliğine neden olmaktadır.

Alınacak Önlemler

• Fabrikaların çevreyi kirletmemeleri için dünya genelinde yapılan yeşil önlemler alınmalı,

• Filtre sistemleri takılıp , temiz yakıt kullanmaları sağlanmalı,

• Geri dönüşümü sağlayacak hammaddeler kullanılmalı,

• Personel çevre konusunda bilinçlendirilmeli ve eğitim eğitilmeli,

• Yeşil alanlara özen verilmeli,

• Çevreyi koruyacak teknolojik yenilikler fabrikalarda uygulanmalı,

• Devlete bağlı denetleyici kurumlar, fabrikaları sık sık denetlemeli ve kurallara uyulup uyulmadığına bakılmalıdır.

Fabrikaların Çevreye Verdiği Zararlar Nelerdir Nasıl Önlenir
Fabrikaların Çevreye Verdiği Zararlar Nelerdir Nasıl Önlenir

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here